Dotacje UE

innowacyjna_gospodarka01

 Dotacje na innowacje

Firma realizuje projekt pt.

Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Spółką IDEALSAD, a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

Działanie 8.2 “Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B”

Beneficjent: Grupa Producentów Idealsad Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-14-215/13-00 z dnia 25.10.2013 r.

Okres realizacji projektu: od 10 maja 2013 do 08 listopada 2013

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 183 947,00 PLN

Wysokość przyznanego wsparcia: 128 762,90 PLN (w tym 85% ze środków europejskich oraz 15% w formie dotacji celowej)

 

Informacje o realizowanym projekcie.

Projekt realizowany przez Grupę Producentów Idealsad Sp. z o.o. polega na zakupie i wdrożeniu systemu B2B w celu automatyzacji wymiany informacji handlowych, co przyczyni się do zwiększenia efektywności działalności Wnioskodawcy (wzrost średniomiesięcznych zysków z działalności operacyjnej) oraz przyniesie wymierne korzyści jego partnerom. Aby osiągnąć zakładane rezultaty projektu niezbędna jest realizacja następujących zadań:

a)    zakup usługi doradczej o charakterze informatyczno-technicznym dotyczącej opracowania szczegółowej specyfikacji systemu zawierającej opis cech systemu B2B dostosowanego do potrzeb Wnioskodawcy oraz jego partnerów;

b)    zakup WNiP w postaci:

 • nowoczesnego informatycznego systemu B2B (1 szt.);
 •  licencji dostępowych do serwera (15 szt.);
 •  oprogramowania do laptopa – pakiet aplikacji biurowych;

c)    zakup nowych środków trwałych w postaci:

 • serwera bazy danych;
 • komputerów panelowych z ekranem dotykowym wraz z obudową kioskową (2 szt.);
 • skanerów kodów kresowych (5 szt.);
 • terminala komputerowego do wózka widłowego (3 szt.) wraz z klawiaturą i systemem operacyjnym;
 • tabletu przemysłowego wraz ze stacją dokującą;
 • szafy rozdzielczej wraz z panelem krosowniczym;
 • anten do urządzeń sieciowych (4 szt.);
 •  laptopa;

d)    organizacja szkolenia specjalistycznego dla 9 pracowników firmy z obsługi systemu informatycznego B2B;

e)    wykonanie sieci WiFi i LAN.

 

W ramach projektu zautomatyzowane zostaną 3 następujące procesy B2B:

 • obsługa zamówień (ofertowanie/zamówienia);
 • transakcje kupna-sprzedaży (fakturowanie);
 •  potwierdzanie płatności.

Partnerami biznesowymi Wnioskodawcy są Marpak Mirosława Marat (woj. łódzkie) dostarczająca Wnioskodawcy kartony niezbędne do przechowywania i sprzedaży jabłek oraz PPHU Jeznach Sp. J., Wójtówka 1, 96-500 Sochaczew  (woj. mazowieckie) specjalizująca się w eksporcie na rynki zagraniczne świeżych owoców i warzyw. W projekcie przewidziano wdrożenie technologii podpisu elektronicznego, przy jednoczesnym wyeliminowaniu papierowego obiegu dokumentów.

Wszelkich informacji związanych z projektem pt. „Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Spółką IDEALSAD, a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych” udziela:

Janusz Kubiak
Kamieńszczyzna 10
96-514 Rybno
e-mail: owoce@idealsad.pl

Tel./Fax. 46 861 14 33

 

Postępowanie ofertowe

Postępowanie ofertowe realizowane są zgodnie z zasadami przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego i niedyskryminującego traktowania oraz zasady konkurencyjności.

I. Zakup usługi doradczej o charakterze informatyczno-technicznym dotyczącej opracowania szczegółowej specyfikacji systemu zawierającej opis cech systemu B2B dostosowanego do potrzeb Wnioskodawcy oraz jego partnerów.

 

Zapytanie ofertowe(.pdf)  

Protokół wyboru(.pdf) 

 

II.1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

II.2. Zakup usługi szkoleniowej – szkolenie specjalistyczne dla 9 pracowników firmy, mającego na celu naukę obsługi wdrożonego przez Grupę Producentów Idealsad Sp. z o.o. systemu informatycznego typu B2B

II.3. Zakup usług informatycznych i technicznych zw. z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania:

II.3.1. Wykonanie sieci komputerowej LAN (610 mb)

II.3.2. Wykonanie sieci komputerowej WiFi na terenie całego zakładu o powierzchni ok. 3 208 m2

II.4. Zakup WNiP:

II.4.1. Oprogramowania biurowego do laptopa – pakiet aplikacji biurowych (m.in. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, aplikacja do prezentacji)

II.4.2. Licencji dostępowych do serwera (15 szt.)

II.5. Zakup nowych środków trwałych:

II.5.1. Serwera bazy danych (1 szt.)

II.5.2. Tabletu przemysłowego wraz ze stacja dokującą (1 szt.)

II.5.3. Terminala komputerowego do wózka widłowego wraz z klawiaturą i systemem operacyjnym (3 szt.)

II.5.4. Komputerów panelowych z ekranem dotykowym wraz z obudową kioskową (2 szt.)

II.5.5. Skanerów kodów kresowych (5 szt.)

II.5.6 Laptopa (1 szt.)

II.5.7. Anten do urządzeń sieciowych (4 szt.)

II.5.8. szafy rozdzielczej wraz z panelem krosowniczym (1 szt.)

 

Zapytanie ofertowe (.pdf)  

Protokół wyboru (.pdf)