Dotacje UE

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Opis operacji:
Zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz rozbudowa budynku sortowniczo – przechowalniczego o halę przygotowania owoców do sprzedaży wraz z dokiem przeładunkowym i komorą chłodniczą.
Cel operacji:
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w środki trwałe oraz zwiększenie pozytywnego wpływu na środowisko poprzez realizację inwestycji związanej z przeciwdziałaniem zmianom klimatu w zakładzie zajmującym się handlem hurtowym owocami i warzywami.
Nazwa działania:
PROW 2014-2020, działanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.