Certyfikat GLOBAL G.A.P

24 listopada 2022

Od lat produkujemy jabłka wg. zasad IP, czego potwierdzeniem są corocznie otrzymywane certyfikaty Integrowanej Produkcji wystawiane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Kolejny rok z rzędu możemy okazać się grupowym certyfikatem jakości GLOBAL G.A.P.

Certfikat GlobalGap to niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Standard GLOBALGAP (Dobrej Praktyki Rolniczej GAP (Good Agricultural Practice) powstał pierwotnie pod nazwą EUREPGAP i  1997r.

Jednym z głównych celów standardu produkcji roślinnej jest ograniczenie do niezbędnego minimum stosowania nawozów i środków ochrony, aby przez to zapewnić bezpieczeństwo żywności na rynku, ograniczyć niekorzystny wpływ rolnictwa na środowisko, a także wpływać na dłuższe użytkowanie terenów rolniczych. Po więcej informacji odsyłamy na strony serwisu: www.globalgap.pl

 

Zapytanie ofertowe

17 października 2016

W ramach prowadzonego projektu „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” ogłaszamy  zapytanie ofertowe na materiały promocyjne – poniżej szczegóły .

PROW-2014-2020-logo-kolor

 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”

poddziałanie „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe