Zapytanie ofertowe

W ramach prowadzonego projektu „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych” ogłaszamy  zapytanie ofertowe na materiały promocyjne – poniżej szczegóły .

PROW-2014-2020-logo-kolor

 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”

poddziałanie „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe